Ajouter à la liste de souhaits

Veiligheidsgerelateerde elektronische systemen volgens to EN50129 [NL]

Leçons: 4

Het doel van deze opleiding is het ontwikkelen van:
– kennis van de SIL- en THR-concepten
– de algemene beginselen die ten grondslag liggen aan de belangrijkste veiligheidsgerelateerde architecturen
– de concepten die nodig zijn om de veiligheid in een project aan te tonen
– de minimumeisen waaraan moet worden voldaan bij het opstellen van een veiligheidsdossier

1
SIL allocatie
2
De verschillende veiligheidsarchitecturen
3
Technische demonstratie van veiligheid
4
Veiligheidsdemonstratie door de safety case
S'il vous plaît, < a href = " https://www.viattech.com/lms-login" > connectez-vouspour laisser un commentaire

Aansluiten :