Veiligheidsgerelateerde elektronische systemen volgens to EN50129 [NL]

Inscrit: 0 étudiant
Conférences: 4
EN50129

Het doel van deze opleiding is het ontwikkelen van:
– kennis van de SIL- en THR-concepten
– de algemene beginselen die ten grondslag liggen aan de belangrijkste veiligheidsgerelateerde architecturen
– de concepten die nodig zijn om de veiligheid in een project aan te tonen
– de minimumeisen waaraan moet worden voldaan bij het opstellen van een veiligheidsdossier

1
SIL allocatie
2
De verschillende veiligheidsarchitecturen
3
Technische demonstratie van veiligheid
4
Veiligheidsdemonstratie door de safety case

Soyez le premier à ajouter un commentaire.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire

Aansluiten :