Bedrijf

Onze belangrijkste drijfveer is om onze klanten te ondersteunen naar een toekomstige wereld die veiliger is en respectvol voor het milieu. Onze innovatieve diensten met een hoge toegevoegde waarde brengen grote tevredenheid bij onze klanten.

Missie

Als ingenieurs-, studie – en technologieadviesbureau, onafhankelijk van een industriële groep of instelling, ondersteunt viattech Q&S zijn klanten in de publieke en private sector (industrie, projecteigenaren, bouwheren en uitbaters) in bedrijfszekerheidstaken (RAMS), in complexe engineering systemen en in beheersing van industriële risico’s, over alle waarden van de levenscyclus van het project.

Leer meer

viattech Q&S helpt zijn klanten continu bij het definiëren en het optimaal implementeren van middelen en processen om zo goed mogelijk te voldoen aan hun behoeften op het gebied van systeemengineering en RAMS-behoeften, rekening houdend met de wettelijke en milieubeperkingen in de technologische sectoren van de Spoorwegen, Luchtvaart, Automobiel…, Defensie en Kernenergie.

Door innovatieve diensten met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden waarbij voorrang wordt gegeven aan betrokkenheid dan aan een simpel adviserende rol, helpt viattech Q&S zijn klanten bij het ontwikkelen of verbeteren van hun producten, systemen, processen en organisaties om de uitdagingen van technologische projecten aan te gaan die onderhevig zijn aan meerdere prestatiebeperkingen en hoge operationele veiligheidseisen.

Ons team is er trots op dat we samen met onze klanten kunnen bijdragen aan de veiligere en milieuvriendelijkere wereld van morgen.
.

Visie

De ambitie van viattech Q&S is een toonaangevend technologieontwerp- en adviesbureau te worden in de engineeringsector van complexe systemen, bedrijfszekerheid (RAMS) en industrieel risicomanagement dat toegepast wordt in de transportsector (spoor – luchtvaart – auto), defensie en de nucleaire industrie.

Leer meer

Door zijn interventies in technische onderdelen van publieke transportmiddelen, welke onderworpen zijn aan hoge functionele veiligheidseisen, probeert viattech Q&S bij te dragen aan de ontwikkeling van publieke transportsystemen met een hogere veiligheid, betrouwbaarheid, en milieuvriendelijkheid.

viattech Q&S wil zijn ontwikkeling voortzetten door zich te positioneren als een lokale en in zijn kernactiviteiten gespecialiseerde partner die voor zijn klanten een werkelijke toegevoegde waarde en perfect alternatief kan aanbieden tegenover andere algemene spelers op de markt.

Het bedrijf wil zijn groei combineren met behoud van het kwaliteitsniveau van zijn diensten en met het opwaarderen van zijn team.

We ondersteunen de ambitie van onze klanten, terwijl we tevens onze engineers in staat stellen zich te ontplooien bij de realisatie van boeiende technologische projecten.

Waarden

Individuele ontwikkeling bij viattech Q&S is gebaseerd op sterke waarden. Deze waarden vormen de basis, de pijlers van onze verbondenheid aan het bedrijfsproject, de fundamenten van een gemotiveerd en verenigd team.

Leer meer

Vooruitgang, ontwikkeling
Vooruitgang en ontwikkeling bij viattech Q&S vertaalt zich in een zin voor initiatief en continue verbetering, waarbij de focus ligt op het ondersteunen van technologische ontwikkelingen door het garanderen van hoge veiligheids- en beschikbaarheidsprestaties. Streven naar een veiligere en milieuvriendelijkere wereld is de duurzame betekenis die verbonden is aan onze interventies.

Initiatief
Zelfs de beste ideeën hebben minder waarde dan een mislukte actie. Bij viattech Q&S hebben we geen vrees voor een genomen initiatief dat mislukt, omdat ook deze initiatieven onze voortgang naar uitmuntendheid dienen. Integendeel, we vrezen eerder stagnatie veroorzaakt door geen initiatief te nemen.

Respect
Respect voor het individu in al zijn diversiteit, gekoppeld aan wederzijds vertrouwen en achting, helpt om een gevoel van verbondenheid en eer binnen het bedrijf te cultiveren. Dit respect omvat alle belanghebbenden, inclusief onze klanten, leveranciers en partners.

Teamgeest
De collegiale en consultatieve werkgeest van viattech Q&S is de basis voor het succes van onze prestaties. Deze geest van wederzijdse steun en vertrouwen vergemakkelijkt het delen van ervaringen, verrijkt ieders werk en speelt in op de know-how die binnen het bedrijf is opgebouwd.

Kwalificatie

De expertise en know-how van viattech Q&S worden erkend door grote spelers in de spoorwegwereld, zoals blijkt uit getuigenisssen van onze klanten en de talrijke professionele referenties die wie in deze sector verworven hebben, in het bijzonder voor de veiligheidskritische subsystemen besturing en seingeving van het spoorwegysteem.

Leer meer

Het bedrijf viattech Q&S is gekwalificeerd om de technieken, methoden en processen van systeemengineering optimaal en pragmatisch in te zetten met als doel het structureren van faal- en storings studies en een systematische beoordeling van de operationele veiligheid van “complexe” systemen in de meeste technologiesectoren.

Sinds 2016 is viattech Q&S geaccrediteerd als een type A (of een derde partij) keuringsinstantie volgens ISO/IEC 17020:2012 (accreditatie certificaat nr. 571-INSP). Op basis van deze erkenning van de bevoegdheid is de onderneming door de Belgische ministerieeëe instantie gemachtigd om volgende inspectietaken uit te voeren:

  • Onafhankelijke Audit & Beoordeling van de systeemveiligheid (ISA) op het gebied van spoorweg (sub)systemen volgens de Cenelec-normen EN50126/ EN50128/ EN50129. Deze normen worden binnen het spoorwezen gebruikt om de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid, de onderhoudbaarheid en de veiligheid (RAMS) van een spoorwegsysteem, een -subsysteem of apparatuur te beheren.
  •  Onafhankelijke instantie voor de beoordeling van het risicobeheer binnen de spoorwegen in het kader van de toepassing van Europese Verordening 402/2013/EU betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de risico-evaluatie en -beoordeling.

Referenties

De positie van viattech Q&S in de markt voor technologieconsulting, complexe systeemengineering en operationele veiligheid is het resultaat van de ervaring die ons team sinds 2009 heeft opgedaan met de projecten die ons toevertrouwd werden door onze klanten in de spoorwegsector.

Leer meer

De ontwikkelde knowhow in deze business heeft het bedrijf in staat gesteld een aanvullend dienstaanbod aan te bieden in andere technologische sectoren (luchtvaart, auto-industrie, defensie en kernenergie).

Gezien het grensoverschrijdend van onze kernactiviteiten zijn de technische vaardigheden die in één sector zijn verworven, goed benut voor onze klanten die in andere technologiesectoren actief zijn. Onze klanten waarderen de voordelen van deze overdracht van intersectorale vaardigheden.