Inscrit: 0 étudiant
Conférences: 7
Training Methoden en technieken in betrouwbaarheid

Het doel van deze opleiding is de deelnemer het volgende te verwerven:
– een technische kennis van de RAMS-parameters van een systeem
– de beginselen waarop de belangrijkste RAMS-methoden en -technieken zijn gebaseerd, die hun waarde hebben bewezen
– de mogelijkheid om RAMS-studies systematisch uit te voeren en te beheren volgens de inputspecificaties en de levenscyclusfase van het project

1
Risico-concept
2
RAMS plan
3
Inleiding tot betrouwbaarheid
4
Service betrouwbaarheid door middel van RBD
5
Safety analysis – inductieve methodes
6
Safety analysis – deductieve methodes
7
Onderhoudbaarheid en beschikbaarheid

Soyez le premier à ajouter un commentaire.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire

Aansluiten :