RAMS management doorheen de levenscyclus van een project [NL]

Inscrit: 0 étudiant
Conférences: 9
Development process dependability

Het doel van deze opleiding is het ontwikkelen van:
– Basiskennis voor het organiseren, identificeren, plannen en uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor het definiëren en demonstreren van veiligheidseisen in overeenstemming met het proces van systeemontwikkeling/verandering
– De processen en procedures voor een doeltreffend beheer van de risico’s in verband met de veiligheid, van de identificatie ervan tot de eliminatie of de beperking tot een aanvaardbaar niveau
– Mechanismen voor controle van kwaliteit en veiligheid door Verificatie & Validatie activiteiten tijdens het proces van systeemontwikkeling / verandering

1
Project lifecylce presentatie
2
Het safety plan
3
RAMS in the specification phases (system level)
4
RAMS in de design phases (systeem niveau)
5
Lifecycle op sub-system/product niveau
6
The verificatie activiteiten
7
Hazard log management
8
Demonstratie van de veiligheid door middel van de safety case (overzicht)
9
ISA management in een project

Soyez le premier à ajouter un commentaire.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire

Aansluiten :